TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerBaşqırdıstan
Нижневартовскиѓа Башєорт мњѓњнињте кіндњре јтњсњк
Іфі, 25 ноябрь, "Башинформ",  29 ноябрѓњ Нижневартовскиѓа Башєорт мњѓњнињте кіндњре јтњсњк. Традиция буйынса, милли байрамды "Дуїлыє" мњѓњни- ађартыу йњмђињте" єала башєорт йњмњђњт ойошмаљы љњм єаланыѕ Милли мњѓњнињттњр јѓњге ойоштора.
       Нижневартовскиѓа Башєорт мњѓњнињте кіні беренсе йыл ђына јткњрелмњй, сінки башєорттар - єалала иѕ кјп љанлы милли диаспораларѓыѕ береље (40 меѕ кеше). Тіньяєта йњшњгњн яєташтарыбыѓ Башєортостан менњн бњйлњнешен іѓмњй, милли йолаларѓы, мњѓњнињтте кјѓњтеп, туђан телде ійрњнеп, јѓ милли тамырѓарын љаєларђа тырыша. Нижневартовскиѓа татар-башєорт халыє театры љњм ике фольклор ансамбле эшлњп килњ. Уларѓыѕ берељенњ - "Шатлыє" ансамбленњ ике тиїтњ йылдан ашыу инде.
       Алдађы шњмбе кініндњ Милли мњѓњнињттњр јѓњгендњ Нижневартовск, Сургут љњм Лянтор ижади коллективтары єатнашлыђында башєорт мњѓњнињте байрам фестивале јтњсњк. Бында башєорт кій-моѕдары яѕђыраясає, башєорт йырѓары љњм бейејѓњре башєарыласає. Башєорттарѓыѕ кінкјреш њйберѓњре кјргњѓмњље љњм милли аш-љыуѓары фестивалгњ милли колорит іїтњйњсњк. Был кіндњрѓњ Ханты-Манси автономиялы округында гастролдњрѓњ йірігњн Башєорт дњјлњт филармонияљыныѕ билдњле "Каруанљарай" эстрада-фольклор тіркімі байрамдыѕ кітілгњн єунађы буласає.
 
Башєортостан халыєтары ассамблеяљы съезы 2009 йылдыѕ июнендњ јткњрелњ
Іфі, 25 ноябрь, "Башинформ" - БР Президенты Матбуђат хеѓмњте хњбњр итеје буйынса.
       Башєортостан Республикаљы Президенты М.Ђ. Рњхимов 21 ноябрѓњ Башєортостан Республикаљы Президентыныѕ 2007 йылдыѕ 30 майындађы "Башєортостан халыєтары ассамблеяљы съезын јткњреј тураљында" УП-229-сы Указына јѓгњрештњр индереј хаєында Указђа єул єуйѓы.
       Указђа ярашлы Башєортостан халыєтары ассамблеяљы съезын јткњреј 2009 йылдыѕ июненњ билдњлњнњ. Башєортостан халыєтары ассамблеяљыныѕ икенсе съезына њѓерлек љњм уны јткњреј буйынса ойоштороу комитеты составы јѓгњртелде љњм раїланды.
       Указ єул єуйылђан кіндњн кісінњ инде.
 
<< Start < Prev 31 Next > End >>

Page 31 of 31
  TKA 2008