TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerAZƏRBAYCANDA ƏHALİNİN KAMERAL UÇOTUNUN APARILMASINA OSMANLI DÖVRÜNDƏN BAŞLANMIŞDIR

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin (DƏDRX) rəisi Arif Qaraşov AzərTAc-a bildirmişdir ki, Azərbaycanda qədim dövrlərdən başlayaraq daşınmaz əmlakın, xüsusilə torpaq mülkiyyətçiliyinin bu və ya digər formada qeydiyyatı aparılmışdır.
Osmanlı imperiyası dövründə bu məqsədə xidmət edən dəftərxana üsulu fəaliyyət göstərir, həmin metoda əsasən imperiya tərəfindən fəth edilmiş hər bir ərazinin, şəhərin, kəndin kameral uçotu gedir, həm əhalinin, həm də ona məxsus daşınmaz əmlakın siyahısı son dərəcə dəqiqliklə göstərilir, eyni formatlı dəftərlərdə onların müfəssəl qeydiyyatı aparılırdı.
Arxiv sənədləri sübut edir ki, Azərbaycanda əhalinin və mülkiyyətin uçotu hələ XVIII əsrin əvvəllərindən, ölkəmizin ərazilərinin bir hissəsi Osmanlı imperiyasının hakimiyyəti altında olduğu dövrdən aparılmışdır. Osmanlı imperiyası dövründə tərtib edilmiş kameral uçot dəftərlərinin orijinalları bu gün də İstanbuldakı Başbakanlıq arxivində qorunub saxlanmaqdadır.
A.Qaraşov demişdir ki, həmin dəftərlərdən ikisinin - 1727-ci ildə tərtib olunmuş "Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri" və "Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri"nin mikrofilmi Azərbaycana gətirilmiş və kitab halında çap edilmişdir.

 
  TKA 2008